هنوز

هنوزم آسمانم را تو خورشیدی....

هنوزم آسمانم را تو خورشیدی....

هنوز

آدرس کانال: yetyet@


بگو...

اگر مجالى هست هنوز...
و دیر نیامده ام...
بگو...

آخرین نظرات

در مجموع مسابقه با ۱۱ شرکت کننده و ۲۳ رای دهنده  پایان داده شد.

در این مسابقه ۵۴ رای ثبت شد

که ۳۷ رای آن صحیح و قابل شمارش در رای رای گیری خواهد بود

و۱۷ رای باطله می باشد که در شمارش نهایی ارا برای تعیین برندگان محاسبه نمی شود.

رای های

-          آقای حبیب به علت  عدم رعایت گنجاندن آقا در رای شون  و از اونجا که دادن رای به یک اقا الزامی بوده ولو این که  شاید نظر شخصیشون باشه که بخوان رای بدن یا رای ندن ولی به خاطر این که یکی از رای ها باید به اقایون داده بشه و این کار نوی بی احترامی به شرکت کنندگان و رای دهندگان دیگه قلمداد میشه..چرا که به هرحال هرکسی پشت لباسهاش کلی ذوق داره و حتی برای احترام هم شده و حتی با این که هیچکدوم هم در سلیقتون چشمگیر نبود یکی باید انتخاب میشد به هرحال

-          شادی خانوم به خاطر نداشتن وب و عدم اثبات هویت وبلاگی و عدم تبعیت از قوانین مسابقه

-          یک آدم معمولی به خاطر عدم رعایت گنجاندن آقا در رای هاشون و دلایلی که برای اقای حبیب ذکر شد

-          خانوم پرساتیس به خاطر عدم رسیدن به حدنصاب تعداد رای که شامل یک آقا و یک خانم نبود رایشون و همین امر باعث باطل شدن رایشون شد

-          اقای جوگندمی به خاطر عدم رسیدن به حدنصاب تعداد رای که شامل یک آقا و یک خانم نبود رایشون و همین امر باعث باطل شدن رایشون شد

-          خانوم شباهنگ به خاطر عدم رعایت گنجاندن آقا در رای هاشون و دلایلی که برای اقای حبیب ذکر شد

-          اقای قاسم صفایی نژاد به خاطر عدم رسیدن به حدنصاب تعداد رای که شامل یک آقا و یک خانم نبود رایشون و همین امر باعث باطل شدن رایشون شد

-          آقا یا خانم یک معلم معمولی به خاطر عدم رعایت گنجاندن آقا در رای هاشون و دلایلی که برای اقای حبیب ذکر شد

-          اقا یا خانم بهامین هم به خاطر این که از وقت تعیین شده ثبت رایشون عبور کرد و جدا از اون به خاطر عدم رسیدن به حدنصاب تعداد رای که شامل یک آقا و یک خانم نبود رایشون، همین امر باعث باطل شدن رایشون شد

 

بدین سبب به خاطر دلایل بالا این ۱۷ رای باطل شد که همینجا جا داره عذرخواهی کنم از این عزیزان اما چاره ای نبود واقعا

اما شمارش ارای صحیح

ابتدا شمارش آرای خانم ها

عکس شماره ۱۶ (۳ رای)

عکس شماره ۳۷(۲ رای)

عکس شماره ۱ (۱ رای)

عکس شماره ۲۴(۱ رای)

عکس شماره ۱۵ (۱ رای)

عکس شماره ۲۱(۱ رای)

عکس شماره ۱۰(۱ رای)

عکس شماره ۲۶(۱ رای)

عکس شماره ۳۵(۱ رای)

عکس شماره ۴(۱ رای)

عکس شماره ۵ (۱ رای)

عکس شماره ۷(۱ رای)

عکس شماره ۲۹(۱ رای)

عکس شماره ۲(۱ رای)

عکس شماره ۳۸(۱ رای)

عکس شماره ۳۳(۱ رای)

عکس شماره ۱۸(۱ رای)

عکس شماره ۹ (۱ رای)

عکس شماره ۲۳ (۱ رای)

 

حال شمارش آرا در بخش آقایون

عکس شماره ۱۴(۶ رای)

عکس شماره ۱۱(۲ رای)

عکس شماره ۲۸(۲ رای)

عکس شماره ۲۵(۱ رای)

عکس شماره ۲۰ (۱ رای)

عکس شماره ۱۹( ۱ رای)

عکس شماره ۱۲(۱ رای)

عکس شماره ۱۷(۱رای)

 

با احتساب شمارش آرا

در بخش خانم ها

عکس شماره ۱۶ با کسب ۳ رای  مقام اول کسب کرد

و عکس ۳۷ با کسب ۲ رای مقام دوم بدست اورد

اما در بخش آقایون

عکس شماره ۱۴ با کسب ۶ رای با اقتدار مقام اول کسب کرد

و عکس شماره ۱۱ و ۲۸ باکسب ۲ رای  مشترکا مقام دوم کسب کردن

                   

اما در مجموع شمارش آرای خانومها و آقایون

عکس شماره ۱۴ از آقایون مقام اول مسابقه رو کسب کردن

عکس شماره ۱۶ از خانومها با کسب ۳ رای مقام دوم کسب کردن

و عکس شاره ۳۷ و ۱۱ و ۲۸ با کسب ۲ رای مشترکا مقام سوم مسابقه رو به خودشون اختصاص دادن

 

یلدا ...